ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

98.8k thành viên

Today more and more people are using mobile phones and computers. Thus, people are loosing ability to communicate face to face. To what extent do you agree or disagree?

It is argued that an increasing number of people using cell phones and computers leads to the reduction of their ability in making conversation directly. In my opinion, I totally agree with this point of view.

There are two main reasons why I think that people are loosing the ability to communicate face to face. One reason is that these advance devices have helped people easily to send and receive information so they have less chances to meet others. For example, instead of having appointments to negotiate for contracts, the sellers and the buyers can make phone calls or send emails to make the deals. As a result, although they still have business relationships, they have never tried to meet their patners face to face. Futhermore, using mobile phones and computers may worsen people’ s communication skill. Some users can be excellent in work if they use these devices. However, they do not know how to communicate with client in case of meeting directly.

In addition, people have also spent too much time on using mobile phones and computers. Firstly, beside working time, they have been attracted to use these devices for surfing the internet to chat with friends, read newspapers or play games. As a consequence, they have no time to meet their relative, friends or clients. Secondly, It seems that people have lived more unrealistic with these devices. For example, many teenagers find and add friends on social networks such as Facebook or Twitter. They can post, comment and share their feeling with friends but never meet face to face.

In conclusion, it seems to me that the more people use mobile phones and computers, the less ability of communication face to face they have.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Band score 5.0-5.5 bởi (222 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (222 điểm)
Read newspaper, play game => thêm Ving vào nhé (cấu trúc đồng dạng)

... more unrealistic => more unrealistically (ở đây thiếu vị trí trạng ngữ để bổ nghĩa cho V)

Have no time for doing st

Neeus bạn dùng “one reason” thì mình nghĩ nên để thành “the first reason is that...” và nếu như vậy thì r2 phải viết “the second ones” chứ bạn không nên viết one reason ... in addition nhé.

Phần kết luận: ability đi với giới từ “to” nhé. Bạn nên sửa lại “the less ability to communicate directly”

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

2 Góp ý
...