ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

98.8k thành viên

Task 2: In recent years, there has been growing interest in the relationship between equality and personal achievement.Some people believe that individuals can achieve more in egalitarian societies. Others believe that high levels of personal achievement are possible only if individuals are free to succeed or fail according to their individual merits. What is your view of the relationship between equality and personal success  

People have different views about individual’s achievement how they can better achieve it either through egalitarian society or by personal merits. From my point of view, I completely agree that people can achieve more in an egalitarian community.

First of all, when equality in societies is presented, it will bring about opportunities for citizens to access to education because education is an important factor with regard to personal success in life. For instance, the government’s support in paying children’s education will encourage more children to go to school, especially those who were born in poor families that do not have the financial means to pay for school tuition, books, or school uniforms.

Furthermore, in egalitarian societies all individuals have the same chance to go after opportunities and develop their skills. Take gender issues as an example, in many societies or cultures, despite several personal merits, a woman is never given same opportunities for promotion as a man, particularly in workplaces. Therefore, as equality is guaranteed, they can pay more attention to their work, which would help them achieve success.

Finally, I believe that most people will have more motivation to work hard and try their best when they live in a fair society. Everyone starts from one point as well as each other; therefore, if they do not try to increase knowledge or gain experiences, they will lose opportunities.

In conclusion, although the relationship between personal success and society’s equality remains controversial, I argue that an equal society will help people gain more success.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Band score 6.0-6.5 bởi (222 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (222 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...