ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

Janpan is one of the contries which have the best lifestyle in the world.Firtly,the Janpanese have steel discipline.When a child,they were trained about personality.For example,the first time they went to school,they were distributed for one candy.End class,who still had that candy,they would be complimented;anothers didn't have candy ,they wouldbe blamed.So,all child would train the discipline for themselves.Secondly,they is do better than talk.They like making achievement instead of sitting speak.For instance,in 2011,one earthquake happened and destroyed all.But people in this country didn't despondent and join hands with others to rebuilt all.Also,they have the warm hearts,which have sunshine and pink of cherry blossom.They live,understand and help each others.In conclsion,the Janpanese deserve to us for learn because they have the beautiful lifestyle
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Janpan is one of the countries which has the best lifestyle in the world.Firstly,the Janpanese have steel discipline.When they were a child,they were trained about personality.For example,the first time they went to school,they were distributed for one candy. When the class is finished,who still had that candy,they would be complimented;anothers didn't have candy ,they would be blamed.So,all child would be trained the discipline for themselves.Secondly,they is do better more than talk.They like making achievement instead of sitting and speak. talking. For instance,in 2011,one earthquake happened and destroyed all.But people in this country didn't despondent and join hands with others to rebuilt all the houses and buildings.Also,they have the warm hearts,which have sunshine and pink of cherry blossom(?).They live,understand and help each others.In conclsion,the Janpanese deserve to us for learn to be a model to learn because they have the beautiful lifestyle

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (55 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 24 Tháng 2 trong Other bởi hieuthin2k5 (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 2 Tháng 1 trong Other bởi gaconlonton (0 điểm)
...