ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

101k thành viên

mấy bạn góp ý giùm mình với

Claim: When planning courses, educators should take into account the interests and suggestions of their students.

Reason: Students are more motivated to learn when they are interested in what they are studying.

Write a response in which you discuss the extent to which you agree or disagree with the claim and the reason on which that claim is based.

Of course, students are more motivated to study when what they are learning interest them. However, in most of the cases, educators should not take into account the interests and suggestions of their students for several reasons.

First of all, most students know very little about what they are going to learn to suggest what they interest and what they like to educators. For example, if this semester, student are going to learn Physics for the first time of their life, then they do not even know what Physics is about, not even to say what they  are interested in the subject. In this case, how can we have valuable suggestions? Maybe they just tell us what interests them obligatorily since it is rude to say nothing when being asked.

Besides, different students like to perceive things in different ways. Some study better by seeing, some study better by listening, some study better by working. Thus, they may suggest different  things that benefit them. Then, how can we account for all their interests? It is very difficult to incorporate all these things. It takes a lot of time to include all those things into classes, too. Meanwhile, students have other classes to study. Thus, it is difficult to account students interest into courses plan.

It is true that in some case, taking student's suggestions when planning course will be beneficial. However, to be fair, the educators should consider other students, that is, whether changes thank to those opinions will be helpful in improving other student's learning or not. To illustrate, if a student suggests that a teacher should include live illustration, for example, taking a live frog to the class when the studies' content of  that class is relate to frog, and this may help other students pay more attention to the class and thus, we should really take this suggestion into account. However, if the suggestion is about giving more complex exercises and expunge simple problems then this is just personal opinion and doing that will affect other student's study badly.

In sum, in most of the cases, taking student's suggestion when planning course takes a lot of time and are almost impossible. Thus, educator should not consider much about that.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (13 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

 Đây là ý kiến của riêng mình dựa trên những gì mình biết. Nếu có sai sót gì mong bạn bỏ qua nhe. Chỗ in nghiêng là gợi ý của mình để không phải lặp từ nhe.

Of course From my perspective/ In my opinion, students are more motivated to study when what they are learning interest interests them. However, in most of the cases, educators should not take into account take into consideration the interests enthusiasts and suggestions recommendations of their students for several reasons.

First of all, most students know very little about what they are going to learn to suggest what they interest and what they like to educators. For example, if in this semester, student students are going to learn Physics for the first time of their life, then they even neither do not even know what the term Physics is about, not even to nor discern to what extent say what they are interested in the subject. In this case, how can we have valuable suggestions? Maybe they just tell us what interests them obligatorily since it is rude to say nothing when being asked.

Besides, different students like to perceive things in different ways. Some study better by seeing  observingsome study better  dominantly by listening, and some study better by practically working. Thus, they may suggest different  things that benefit them. Then, how can we account for all their interests? It is very difficult to incorporate all these things. It takes a lot of time to include all those things into classes, too. Meanwhile, students have other classes to study. Thus, it is difficult to account students interest into courses plans.

It is true that in some case cases, taking considering student's suggestions when planning course will be beneficial. However, to be fair, the educators should consider other students, that is, whether changes thank to based on those opinions will be helpful in improving other student's learning or not. To illustrate, if a student suggests that a teacher should include live lively illustration, for example, taking a live an alive frog to the class when the studies' content of  that class is related is related to frogs, and this may help other students pay more attention to the class and thus, we should really take this suggestion into account. However, if the suggestion is about giving more complex exercises and expunge simple problems then this is just personal opinion and doing that will affect other student's study badly.

In sum, in most of the cases, taking student's suggestion when planning course takes a lot of time and are  is considered almost impossible. Thus, educator educators should not consider much about that.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (26 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...