ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.

Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "http://bit.ly/ctvchuawritingip"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

3.9k Bài viết

5k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

Some people think that hosting an international sports event is good for the country, while some people think it is bad. Discuss both views and state your opinion.

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

It is true that the question of whether to host an international sports event or not remains a source of controversy in the athletic field. While a number of people believe that it is bad, I would argue that it is good for the country that hosting those events.

On the one hand, hosting an international sports event has many disadvantages for the country. Firstly, it is very costly. For example, a country hosting international sports has to pay a variety of expenses such as the cost of renovating or building the stadium, event preparation and organization costs. Secondly, although spending a lot of money but the country does not get much economic profit. Eventually public debt increases and affects its own economy.

On the other hand, I believe that hosting an international sports event is a tremendous opportunity for a country to consolidate its position on the international arena. And this brings lots of benefits for its own country. For example, many fans from different countries will come to cheer for the national team and they can travel the host country, the beauty of the country will be more widely known all over the world. Another benefit when national event that can attract more investors to contribute and promote the development of the country.

In conclusion, although both views certainly have some validity, it seems to me that it is better to host an international sports event for a country. Benefits of organizing a sports event is international in nature and lasting contribution to the development of the country.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi cách đây trong Discussion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...