ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.

Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "http://bit.ly/ctvchuawritingip"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

3.9k Bài viết

5k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

Some people believe that successful sports professionals can earn more money than people in other vital professions. While, others think it is unfair. In this essay, I will present my viewpoint.

I argue that successful athletes need hard work to achieve their position in professional rank and honor from their country. Firstly, professional sportsmen should maintain their condition to face their opponent and win the match. This include eat only full-nutritious meal, such as fruits, vegetables, eggs, but avoid full-carbohydrate and fatty meal like rice and junk food. Secondly, professional sports-persons have to practice and exercise everyday to improve their ability. For instance, Wayne Rooney, Manchester United’s player challenges himself to run faster than a running sport car, and train his accuracy in kicking the ball. Thirdly, athletes are the pride of their nations. In international championship, athletes have to win the match and bring their country to the top position. I believe that their hard work is worth for the medal, the honor, and the luxurious things that they bring in from the money they earn.

On the other hand, others believe that professional sports players should not earn more money than people in other crucial professions because their job only contain a little risk and athletes only do what they like. Football players usually like their job due to it is their hobby, which has little risk such as fatigue or injury. These kinds of risk can be healed in the hospital.

In conclusion, let me reiterate that athletes’ hard work render their country proud of them and worth to gain more money than others. However, others argue that it is not fair.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (4 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
help meeeeeeeeee pleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (4 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...