ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.

Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "http://bit.ly/ctvchuawritingip"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

3.9k Bài viết

5k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

image

The bar chart compares the percentage of sports played in New Zealand, by gender, in 2002. 
 
Overall, it is noticeable that 4 sports that had the highest percentage of people who played were other, swimming, soccer and netball while the opposite was true for tennis, basketball, martial arts, athletics and cricket. In addition, boys were interested in soccer the most while girls were interested in netball the most. 
 
According to the graph, the percentage of girls who played swimming and netball were over 23% while that of others stood at 10%. The proportion of females playing soccer and tennis accounted for about 5% whereas that of martial art, cricket was just under 5%. Moreover, the percentage of girls playing basketball and athletics was just under 10%.
 
In contrast, the percentage of boys who played soccer was 25% while that of cricket and swimming accounted for just over 10%. Meanwhile, the proportion of boys playing other was just over 15% whereas that of basketball and tennis stood at under 10%. At the same time, the levels of males playing athletics and netball were just under 5% but that of martial arts stood at 10%.
 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
In overall, you should point out what is the biggest different between boys and girls. For example, The biggest difference was the number of boys and girls playing netball.

you should replace the word "percentage"  with "figure" or "proportion"

Moreover, the diversity in the structure is necessary.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (4 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...