ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.7k Bài viết

4.9k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

Contemporarily, with visibility of oriented world, some wealthy nations aid financial support to poorer nations in order to promote the prosperity while in my personal viewpoint, I believe that prosperous countries should seek other effective ways to assist other less advanced ones apart from money.

Initially, the developed government leaders support funds to underdeveloping nations to reduce financial burden considering an important factor that judge a country's growth and development. With a significant amount of budget, they could purchase food and clothes as essential demands for the residents. This aid will save a variety of nations from being buried in debts as a result of their balanced finances.

However, infrastructure, health care, education, transportation are also concerning issues to take consideration ,hence the wealthy nations should provide basic needs for less fortunate nations. For instance, the leaders should transmit the technology and the knowledgable workforce to other needy lands as they can educate the local inhabitants about the technique. In the aspect of education, it is crucial to upgrade the intellectual standard of people by conducting some proper education programs such as abroad scholarship or grants.

To conclude, I would argue that money itself can partly solve some issues but not permanently while apart from providing financial support, other resources added would be the most possible outcome of developing nations.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Contemporarily   Today, with the oriented visibility of the oriented world, some wealthy nations aid financial support to poorer nations in order to promote the prosperity. In my personal viewpoint, I believe that prosperous countries should seek use other some effective ways apart from money to assist other less advanced ones apart from money

Initially, the developed government leaders countries support funds to underdeveloping poorer nations to reduce financial burden, which is considering  considered as an important factor that judges a country's growth and development. With a significant amount of budget, they could purchase food and clothes as essential demands for the residents. This aid will save a variety of nations from being buried in debts as a result of thanks to their balanced finances.

However, there are different concerning issues like infrastructure, health care or education are also concerning issues to also needing taking into consideration, hence the wealthy nations should provide meet some basic needs for less fortunate nations. In the aspect of education, it is crucial to upgrade the intellectual standard of people by conducting some proper education programs such as abroad scholarship or grants. For instance, the leaders They should transmit the technology and knowledgable workforce to other needy lands as they can so as to educate the local inhabitants about the technique. In the aspect of education, it is crucial to upgrade the intellectual standard of people by conducting some proper education programs such as abroad scholarship or grants. Another important option is .... (to facilitate the transport of people and goods and enhance societal living conditions...)

To conclude, I would argue that money itself can partly solve some issues but not permanently while apart from providing financial support, other resources added would be the most possible outcome of developing nations.

 

 

Note: ý kiến của cá nhân mình thôi. 

Mình nghĩ mở bài bạn nên rephrase thêm cả phần sau topic.

Đoạn thứ 2 của thân bài nói thêm về những other kinds of aids nha.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (152 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...