ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.6k Bài viết

4.8k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

It is undeniable that the internet has witnessed a momentous leap and teenagers nowadays tend to be more reliant on the internet. From my point of view, I would say that the internet has some downsides which should be highly limited. Nevertheless, it should not be banned for educational purposes for some justifications.

First and foremost, the internet is extremely convenient and the progression of students’ educational results is ascribed to the internet. In other words, thanks to the internet, teenagers now can freely access abundant sources of information. Besides, the internet is regarded as a tool to communicate and keep in touch with friends and relatives. 

On the other hand, notwithstanding the aforementioned advantages, the disadvantages of the internet should not be neglected. Firstly, the internet can be used for deteriorated purposes. For example, students can use the internet to copy material and illegally make it become their own. Moreover, private information can be leaked easily due to the appearance of hackers which can eventually deprive many people of their privacy. 

In conclusion, I would opine that internet use should be limited but not restricted for educational purposes because of its substantial benefits offered to the users. 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Discussion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

It is undeniable that the internet has witnessed a momentous leap and teenagers nowadays tend to be more reliant on the internet. From my point of view, I would say that the internet has some downsides which should be highly limited. Nevertheless, it should not be banned for educational purposes for some justifications.

First and foremost, the internet is extremely convenient and the progression of students’ educational results is ascribed to the internet. In other words, thanks to the internet, teenagers now can freely access to abundant sources of information. Besides, the internet is regarded as a tool to communicate and keep in touch with friends and educators, which enable them to exchange their ideas and seek for help to deal with their difficulties. Therefore, such acitivities would enhance pupils' accademic performance at school.( Is this help to consolidate your viewpoint?)

On the other hand, notwithstanding the aforementioned advantages, the disadvantages of the internet should not be neglected. Firstly, the internet can be used for deteriorated purposes. For example, students can use the internet to copy available material and illegally make it become their own. Besides, their critical thinking and creativity can be eroded considerably by their strongly indepence on the internet. Moreover, private information can be leaked easily due to the appearance of hackers which can eventually deprive many people of their privacy.

In conclusion, I would opine that internet use should be limited in some aspects but not restricted for educational purposes because of its substantial benefits offered to the users. 

You should elaborate more your ideas to fulfil the lexical cohesion.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (57 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...