ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.6k Bài viết

4.8k Góp ý

2.5k bình luận

109k thành viên

In today’s world, thanks to the rapid progress of science and technology, the use of devices such as phones or computers is more and more widespread than ever. Hence, it is believed to lead to the loss of human ability to have face-to-face conversations. From my perspective, I totally advocate this point of view.


To start with, the first and foremost reason why people tend to contact online via mobile phone or computer is the convenience that such devices bring to our lives. As long as they have a stable Internet access, users can make use of mobile phones to contact with anyone in every corner of the world. In comparison with travelling a far distance to visit their friends or relatives, this alternative, apparently, is more time-saving and cost-effective, especially for those who are busy at work or study. Gradually, people prefer online communication than traditional ones. This tendency, however, may result in the over reliance of users in these technological devices, which may result in the downfall of face-to-face communication in their daily life.


Besides, the allure of apps and games in such devices may be another reason that prevent people from communicating person-to-person. Since there are a host of tempting games and interesting apps in mobile phone or computer, users will probably keep their eyes glued to the screen all day. For instance, some teenagers addicted to playing games or surfing social network sites such as Facebook and they even avoid interact with their family members or friends in real life. Consequently, this may isolate themselves from the whole society and in the long term, lead to their lack of face-to-face communication skill.


In conclusion, I argue that the overwhelming use of mobile phones and computers will result in the loss of person-to-person communication ability. I suppose that everyone should adjust their dependence on such devices in order to prevent themselves from lacking face-to-face interaction.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

In today’s world,These days, thanks to the rapid progress of science and technology, the use of devices such as phones or computers is becoming more and more widespread than ever. Hence, it is believed to lead to the loss of human ability to have face-to-face conversations. From my perspective, I totally advocate this point of view.


To start with, the first and foremost reason why people tend to contact online via mobile phone or computer is the convenience that such devices bring to our lives.(câu thesis statement này của bạn cực ổn rồi đó)  As long as they have a stable Internet access, users can make use of mobile phones to contact with anyone in every corner of the world. In comparison with travelling a far distance to visit their friends or relatives, this alternative, apparently, is more time-saving and cost-effective, especially for those who are busy at work or study or living far away. Gradually, people prefer online communication than traditional ones. This tendency, however, which (cố gắng sử dụng các relative clause nhaa) may result in the over reliance of users in these technological devices, which may result in leading to the downfall of face-to-face communication in their daily life.


Besides, the allure of apps and games in such devices may be another reason that prevent people from communicating person-to-person. Since there are a host of tempting games and interesting apps in mobile phone or computer, users will probably keep their eyes glued to the screen all day. For instance, some teenagers are addicted to playing games or surfing social network sites such as Facebook and they even avoid interact with their family members or friends in real life. Consequently, this may isolate themselves from the whole society and in the long term, lead to their lack of face-to-face communication skill.


In conclusion, I argue can say in affirmative that the overwhelming use of mobile phones and computers will result in the loss of person-to-person communication ability. I suppose that everyone should adjust minimize their dependence on such devices in order to prevent themselves from lacking face-to-face interaction.

Bài viết của bạn có những ý được triển khai rất rõ ràng và sắc bén. Chỉ có một số lỗi nho nhỏ mình đã note lại, bạn rút kinh nghiệm nhé! Mong là chúng có thể giúp đỡ bạn!

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (153 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...