ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.3k Bài viết

4.6k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

Nowadays, we are living in modernization and industrialization, so information technology is very developed, but it still has some limitations that need to be overcome. the benefit of information technology is that it can quickly update information, world news, major domestic and international events, helping us to expand and improve knowledge as quickly as possible because much information and data are available on the internet, making the world a small village so that everyone is closer together. the harm of information technology is that it costs a lot of money, takes a lot of time, affects human health. Therefore, we need to use information technology appropriately to help the country, society, and humanity develop and avoid harm that we do not want.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

Nowadays, we are living in modernization and industrialization era, so and technology has become an important part in our lives, besides the advantages it brings, there are information technology is very developed, but it still has some limitations that need to be overcomeOne of the benefits of information technology is that it allows us to be can quickly updated with information, world news, major domestic and international events, helping us to expand our and improve knowledge with a click of the mouse as quickly as possible because a lot of much information and data are available on the internet, making the world a small village so that everyone is closer together. One major disadvantage (harm) of information technology is that it might have serious costs a lot of money, takes a lot of time, effects on human health. Therefore, we need to use information technology appropriately to help the country, society, and humanity develop and avoid harm that we do not want.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (24 điểm)
0 phiếu

Nowadays, we are living in modernization and industrialization, so information technology is very developed, but it still has some limitations that need to be overcome. the benefit of information technology is that it can quickly update information, world news, major domestic and international events, helping us to expand and improve knowledge as quickly as possible because much information and data are available on the internet, making the world a small village so that everyone is closer together. the harm of information technology is that it costs a lot of money, takes a lot of time, affects human health. Therefore, we need to use information technology appropriately to help the country, society, and humanity develop and avoid harm that we do not want.

Bài viết chưa được mạch lạc lắm chưa nói rõ vấn đề

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (15 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...