ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.3k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

It's clear that online shopping has become more and more popular nowadays and this has a big impact on the way people live. Online shopping offers a lot of good opportunities, but there are also cause some dangers and disadvantages for people when buying things. But in my opinion, I believe that convenience often outweighs any drawbacks.

There are a lot of benefits when buying things on the internet. The first positive side is that it's much faster, cheaper and convenient way to buy all kinds of products without having to go out. There's more. If people want to have the best deal, they could easily compare products and prices on the website while staying in their house, and easily purchase at any time if they want to. Especially, things such as books, computers or air tickets are much more convenient by purchasing online. For instance, Amazon and eBay are two popular eco-commerce websites, I have booked a laptop, but first, I compared this item, and have the best deal, then I had to pay it through credit card. It took me only some minutes to buy, and it was delivered to my house in the next two days. 

 

On the other hand, online shopping also contains some disadvantages, and there are two main drawbacks to buying things on the internet. The first one is the lack of touch-feel-try. It would make you worry about whether the quality of the product is good or not. Such as items like clothes or shoes. For instance, when you buy a dress online, you try to wear but found out it did not suit you. A further disadvantage is that your credit card details, it could be easily copied unless the website is secure or you will lose your money. 

In conclusion, I believe that although there are still some dangers and drawbacks by buying things online, the advantages still occupy much more than the disadvantages. 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Advantages-Disadvantages bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...