ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.6k Bài viết

4.8k Góp ý

2.5k bình luận

109k thành viên

Essay topic: Courses and general online study have recently become very popular. However, some people still prefer to attend classes in person. Discuss both views

In today’s word, it is acknowledged that online study is widely used in this day and age because of the rapidly developing pace of modern technologies. Nevertheless, many people still prefer to attend face-to-face classes. From my point of view, both of the views have their own merits which require careful consideration.

First and foremost, online study is essential in some countries nowadays. Because of the spread of Covid-19 which causes the death of nearly 850 thousand people over the world, many countries such as Vietnam, Korea, China and so on have to implement the “social distancing” policy to protect their citizens from this infectious disease. That leads to the fact that students are not able to go to school. Obviously, in this situation, studying online is the only way which can help students maintain their study.

On the other hand, although the popularity of online study, many people are favour of joining classes in person. The clearest advantage of this studying method is that it allows students to practice together with their classmates easily, which studying online has some obstacles to do. Studies in this field have shown that people who study with their friends after school always get higher marks in their exams the others who don’t.

In addition, another plus point of studying at school is that teachers can exactly control and examine the understanding level of their students. This is because answering the teachers’ questions reflects how a student comprehend a lesson. Consequently, it is easy for teachers to change their teaching ways as well as their curriculums to be suitable for students. In contrast, studying online is not able to reassure the understanding level since students can use the Internet to cheat.

Given the aforementioned points, it may be concluded that both online and traditional studying methods provide different positive aspects. However, from my perspective, the traditional class is better than the online in education. 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

In today’s word,These days, it is acknowledged that online study is widely used in this day and age (không cần nữa vì phía trước có trạng từ these days rồi nhé) because of the rapidly developing pace of modern technologies.(technology) Nevertheless, many people still prefer to attend face-to-face classes. From my point of view, both of the views have their own merits which require careful consideration.

First and foremost,On the one hand, online study online study is essential in some countries nowadays. Because of the spread of Covid-19 which causes the death of nearly 850 thousand people over the world, many countries such as Vietnam, Korea, China and so on have to implement the “social distancing” policy to protect their citizens from this infectious disease.That leads to the fact that students are not able to go to school and therefore, studying online is the only way which can help students maintain their study.

On the other hand, although despite the popularity and convenience of online study, many people are in favour of joining classes in person. The clearest advantage of this studying method is that it allows students to practice together interact directly with their classmates easily, which studying online has some obstacles to do. Studies in this field have shown that people who study with their friends after school always get higher marks in their exams the others who don’t.

(đoạn này có thể ghép vào với đoạn trên vì cùng ý lớn nhé) In addition, another plus point of studying at school is that teachers can exactly control and examine the understanding level of their students. This is because answering the teachers’ questions reflects how a student comprehend a lesson. Consequently, it is easy for teachers to change adjust their teaching ways as well as their curriculums to be suitable for students. In contrast, studying online is not able to reassure the understanding level since students can use the Internet to cheat.

Given the aforementioned points, it may be concluded that both online and traditional studying methods provide different positive aspects. However, from my perspective, the traditional class is better than the online in education regarding to direct interaction and better management.

Hope my comments can help you!

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (153 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

3 Góp ý
...