ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

These day, most people have a smart phone with them. We can use it for many purposes, not only for work but alsso for entertainment. What are its benefits ?

First, it is used mainly to communicate. You can use it to make phone call, sent and receive message. Secondly, it is useful for entertainment. For example, you can listen to music anytime or play games. When you are tired of your work.Lastly, it also has functions such ass surfing the web to search for information as well as using maps to look for places when you are lost

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
Nowadays, smart phone plays an important role in the human's life. In the 21st century, it's unlikely that any peple in the world doesn't own a smart phone, or even a mobile phone. Thanks for the development of technology, we can contact with everyone in everywhere with just a smart phone. Not only make a phone call likes 50 years ago when the first telephone was appeared, but also do everything. You can watch videos, find news, take a picture, make video calls,... by using amazing apps. Fistly, smrat phone is used mainly to communicate. You can use it to make a phone call, send and receive a message whereare how long distance. In addition, it can be used for entertaintment. Imagine that you are feeling tired, bored and anxiety, what do you need to reduce stress? Of course, you can listen to music, watch a movie, sing a song,... with a smart phone, it's so great for people who is usually under's pressure in work or study. And the last but not least, mart phone like a searching information device as long as your phone have wifi as well as maps to look for places when you are lost. With such functions of smart phone, i think you should own ones if you have not.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (7 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...