ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

101k thành viên

Hello friends. My name is Tam. Today I will provide you with a solution to solve the problem of document storage. And this is a very convenient USB with the following advantages: - First: USB is very compact, easy to carry with you and easy to store: the tiny USB has many vivid shapes like lock model usd or like a visual fool lighter and many different forms of images - second with a small USB, but extremely large storage space: on the market there are many types of USB with different capacities, yes type 2gb 16gb even up to 100gb and of course still have big type. than. With 1gb we can store 2000 images or 500-600 songs. - The third way to use usb is extremely easy. From saving data to searching data, it only takes a few seconds. It is more convenient to sit alone with a pile of documents that are completely lost or lost. But with usb, you don't have to be afraid that the document will be lost, everything is protected in usb. - With such a convenient USB, you think its cost will be very expensive, right. It is not expensive at all and it is very easy to buy. With 60000vnd you can own a 16gb usb. This is also the final advantage of this usb. - a compact, convenient, affordable USB device, so I bet everyone will want to go home immediately. The above is my share of usb. Please consult to buy
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

+1 phiếu

bài văn mang tính văn phong cá nhân, chưa phù hợp với văn phong học thuật, người nói hạn chế sử dụng I, we

số từ chưa đủ

bài viết nên thêm ý cho đủ: nêu 2-3 luận điểm, giải thích-ví dụ-liên hệ cho các luận điểm. mỗi luận điểm là 1 đoạn văn

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (229 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...