ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

98.4k thành viên

The given bar chart compares and contrasts on the changes in the number of times residents in the USA ate out from 2003 to 2013.

Overal, it is evident that the percentage of people ate in fast food restaurants once or twice a month and a few times a year rose while the remainings decreased over 10 years period

In details, the most striking feature of the chart iss that the proportion of people ate out once a week was the highest figure with 31% in 2003, then rose significantly to reach a peak of approcimately 33% in 2006 before declining to 28% in 2013.Similarly, the rate of individuals ate in restaurants everyday started at only 4% in 2003 and then witnessed a minimal decline to 3% in 2006. After that, the statistic remained stable at 3% from 2006 to 2013. In a stark contrast, there was a gradual increase in the percentage of folks ate out once or twice a month from 30% in 2003 to 33% in 2013
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (4 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Hello Hoaithung, bạn xem qua góp ý của mình dưới nhé.

Lần tới gửi bài bạn post đầy đủ đề bài và biểu đồ để nhận được góp ý tốt nhât nhé.

The given bar chart compares and contrasts on (it is reluctant and wrong) the changes ( bỏ S nhé) in the number of times residents in the USA ate out from 2003 to 2013. 

Overal lỗi chính tả, it is evident that the percentage of people ate ( why used ate? it should be eat) in fast food restaurants once or twice a => per month and a few times a => per year rose (rose nội động từ)  while the remainings decreased over 10 years period

In details, the most striking feature of the chart iss  lỗi chính tả that the proportion of people ate out once a week was the highest figure with 31% in 2003, then rose significantly to reach a peak of approcimately  lỗi chính tả33% in 2006 before declining to 28% in 2013. Similarly, the rate of individuals ate in restaurants everyday => ever day  lỗi chính tảstarted at only 4% in 2003 and then witnessed a minimal decline to 3% in 2006. After that, the statistic remained stable at 3% from 2006 to 2013. In a stark contrast, there was a gradual increase in the percentage of folks ate out once or twice a month from 30% in 2003 to 33% in 2013

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (287 điểm)
Bạn ơi dùng ate vì từ 2006 đến 2013 là quá khứ mà ta? với everyday sao lại sai ạ ? ever day là sao ạ?

Chào Hoaithung

1. ate from 2006 to 2013. Chổ này theo như bạn nói thì vẩn đúng, nhưng mình prefer viết lại đề bài theo kiểu thời điểm hiện tại mô tả nội dung của biểu đồ. Từ phần tổng quan và thân bài mới dùng thì quá khứ.

2. Everyday được dùng như tính từ, every day được dùng như trạng từ, thể hiện sự lặp đi lặp lại hàng ngày nhé.

Cùng biểu đồ này bạn thử viết lại vài lần mình góp ý vài lần xem kết quả ntn nhé :))


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...