ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.6k Bài viết

4.8k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

Many people believed that dangerous sports should be banned by authority, while other want to be free to take up any kind of sports. Although limitations in choosing sportd can have their instinctive benefits, I am completely convinced by freedom to do any sport activities.

            On the one hand, strict rules of choosing sports established by government have their own advantages. Limited sports can make sure that everybody who take up will be safe and have less risk of dying by dangerous sports because they do not have enough cautious awareness. Futher more, restricted to choose activities can prevent imitation of other unprofessional people especially children as they are not trained for these dangerous sports. In addition, this action of government will decrease morality rate and enhance the quality of civilian’s life.

            On the other hand, it seems to me that taking part in any kind of favorite sports is the best choice. Firstly, choosing any kind of sports will encourage citizens to do exercises and tend to have a healthy life. Secondly, doing dangerous sports does not mean risking their life, it helps them to take responsibility for what they do by taking uo safe training. Last but not least, participating in dangerous activities leads to break their limits and find out ability of themselves.

            In conclusion, that authority prohibits residents from joining threatening sports have some benefits. But I think that the advantages of freedom to do any sports dominate that of limitation in choosing activities.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Advantages-Disadvantages bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

1 góp ý

0 phiếu
 
góp ý hay nhất

Many people believed believe that dangerous sports should be banned by authority, while other others want to be free to take up any kind of sports( assert that people have right to take up any kind of sports). Although limitations in on choosing sportd sports can have their instinctive benefits, I am completely convinced by the idea of the sencond statement. freedom to do any sport activities.

            On the one hand, strict rules of choosing sports established by government have their own advantages. Limited sports can make sure that everybody who take up will be safe and have less risk of dying by dangerous sports because they do not have enough cautious awareness.( Câu này nên viết lại thành Restrictive laws on dangerous sports should be adopted because that would curb the risk of unexpected accidents caused by the lack of knowledge of players.) Futhermore, restricted to choose activities( thay bang Those stringent rules) can  help to prevent imitation of other unprofessional people especially children as they are not trained for these dangerous sports. In addition, this action of government will decrease morality rate and enhance the quality of civilian’s life.

            On the other hand, it seems to me that taking part in any kind of favorite sports is the best choice. Firstly, choosing any kind of sports ( lặp lại quá nhiều thay bằng  Having freedom to participate in various sports will encourage citizens to do exercises and tend to have a healthy life ( viết mạch lạc hơn henceforth they are likely to boost their health both physically and mentally). Secondly, doing dangerous sports does not mean risking their life, it helps them to take responsibility for what they do by taking uo safe training .Last but not least, participating in dangerous activities leads to  give people opportunities to break their limits limitations and find out ability of themselves . and discover their potentials.

            In conclusion, that authority prohibits residents from joining threatening sports have some benefits. But I think that the advantages of freedom to do any sports dominate that of limitation in choosing activities.  ( nên viết thành although the prohibition of government on some risky sports have some plus points, I firmly believe that people should be free from making decision on what kind of sports they play for maintaining a heathy wellbeing and reaching  their full capacity.)
Bài này mình đánh giá tầm 5.0 đến 5.5 bạn cần học nhiều từ vựng để paraphase mượt hơn và chú ý sự mạch lạc trong cậu. Chúc bạn học tốt.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (57 điểm)
được bầu chọn là bài viết hay nhất bởi

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...