ip.chuawriting

Thành viên nhatbarca200010T1

Thành viên được: 3 năm (since 15 Tháng 1, 2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
About me:

Hoạt động của nhatbarca200010T1

Điểm: 56 điểm (hạng #35)
Các câu hỏi: 0
Các câu trả lời: 12
Các bình luận: 4
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 1 góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 5 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for nhatbarca200010T1

Please log in or register to post on this wall.

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...