ip.chuawriting

Thành viên Hang_hen

Thành viên được: 3 năm (since 29 Tháng 8, 2015)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
About me:

Hoạt động của Hang_hen

Điểm: 14 điểm (hạng #260)
Các câu hỏi: 2
Các câu trả lời: 3
Các bình luận: 10
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 5 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for Hang_hen

Please log in or register to post on this wall.

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...