ip.chuawriting

Thành viên singasong

Thành viên được: 1 năm (since 2 Tháng 5, 2019)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên: Hoàng Quốc Huy
Vị trí: Nam Định
Website: http://chuawritingmienphi.com/index.php/user/singasong
About me: Học sinh lớp 10A2 trường THPT Lê Hồng Phong Nam ĐỊnh

Hoạt động của singasong

Điểm: 36 điểm (hạng #81)
Các câu hỏi: 0
Các câu trả lời: 8
Các bình luận: 5
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 5 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 5 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 3 bỏ phiếu, 2 rút phiếu

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...