ip.chuawriting

Thành viên lonelyboyscc202

Thành viên được: 2 năm (since 2 Tháng 10, 2018)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên: Nguyen Nguyen
Vị trí:
Website:
About me: Just an ordinary English learner with an ardent heart.

Hoạt động của lonelyboyscc202

Điểm: 59 điểm (hạng #47)
Các câu hỏi: 4 (trong đó có 2 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 15 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 11
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 5 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 5 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 4 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...