ip.chuawriting

Thành viên Nguyễn Thu Trà

Thành viên được: 4 năm (since 26 Tháng 5, 2015)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
About me:

Hoạt động của Nguyễn Thu Trà

Điểm: 48 điểm (hạng #50)
Các câu hỏi: 9 (trong đó có 2 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 16
Các bình luận: 14
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 2 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 1 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 8 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for Nguyễn Thu Trà

Please log in or register to post on this wall.

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...