ip.chuawriting

Thành viên Đỗ Thủy

Thành viên được: 4 năm (since 22 Tháng 9, 2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Đỗ Thủy
Vị trí:
Website:
About me:

Hoạt động của Đỗ Thủy

Điểm: 1 điểm (hạng #107,163)
Các câu hỏi: 6 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 4
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...