ip.chuawriting

Thành viên Ngocanh1912

Thành viên được: 5 tháng (since 19 Tháng 1)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên: Phạm Ngọc Anh
Vị trí: Hà Tĩnh
Website:
About me:

Hoạt động của Ngocanh1912

Điểm: 166 điểm (hạng #11)
Các câu hỏi: 0
Các câu trả lời: 35 (có 4 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 5
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 3 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 3 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 7 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...