ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

98.2k thành viên

Opinion - Các bài viết và góp ý gần đây

0 Góp ý
đã hỏi 7 Tháng 1 trong Opinion bởi linhh208 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 25 Tháng 12, 2019 trong Opinion bởi maithanhhang2002 (0 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 7 Tháng 12, 2019 trong Opinion bởi Mirajane (61 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 7 Tháng 12, 2019 trong Opinion bởi Mirajane (61 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 26 Tháng 11, 2019 trong Opinion bởi Hải Châu (0 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 16 Tháng 11, 2019 trong Opinion bởi geniuslab (21 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 14 Tháng 11, 2019 trong Opinion bởi minh nhật (0 điểm)
2 Góp ý
1 góp ý
đã góp ý 31 Tháng 10, 2019 trong Opinion bởi thanhdohaha (44 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 31 Tháng 10, 2019 trong Opinion bởi trunghq (366 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 26 Tháng 10, 2019 trong Opinion bởi yuusenpai (29 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 29 Tháng 9, 2019 trong Opinion bởi parjjimin (36 điểm)
3 Góp ý
đã góp ý 29 Tháng 9, 2019 trong Opinion bởi huy (105 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các bài viết trong chủ đề này.
...