ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.5k Bài viết

4.8k Góp ý

2.5k bình luận

109k thành viên

Maps - Các bài viết và góp ý gần đây

1 góp ý
đã góp ý 5 Tháng 5, 2020 trong Maps bởi tramem123 (1 điểm)
1 góp ý
3 Góp ý
đã góp ý 10 Tháng 4, 2020 trong Maps bởi anhthu1234 (303 điểm)
5 Góp ý
đã góp ý 9 Tháng 4, 2020 trong Maps bởi anhthu1234 (303 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 12 Tháng 9, 2019 trong Maps bởi Tr.g (241 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 26 Tháng 8, 2019 trong Maps bởi Tr.g (241 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 11 Tháng 4, 2019 trong Maps bởi tieulamlam16 (14 điểm)
2 Góp ý
1 góp ý
đã góp ý 14 Tháng 11, 2017 trong Maps bởi Christine Ho (142 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 6 Tháng 11, 2017 trong Maps bởi idlajzay (9 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 16 Tháng 6, 2017 trong Maps bởi ks.nguyenhoanglong (59 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 13 Tháng 6, 2017 trong Maps bởi ks.nguyenhoanglong (59 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 15 Tháng 8, 2016 trong Maps bởi Nhật Hùng (0 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 7 Tháng 9, 2015 trong Maps bởi Ha Anne (78 điểm)
3 Góp ý
đã góp ý 28 Tháng 12, 2014 trong Maps bởi judai_viet111 (7 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
Post bài viết để được góp ý.
...