ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.3k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

Comparison - Các bài viết và góp ý gần đây

0 Góp ý
đã hỏi 9 Tháng 10 trong Comparison bởi ilivemylife (0 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 13 Tháng 9 trong Comparison bởi b1b0s010 (7 điểm)
2 Góp ý
đã góp ý 13 Tháng 9 trong Comparison bởi Zedder001 (83 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 28 Tháng 8 trong Comparison bởi kakangocthien109 (8 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 25 Tháng 8 trong Comparison bởi Poong9 (44 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 15 Tháng 8 trong Comparison bởi mise (4 điểm)
0 Góp ý
1 góp ý
đã góp ý 13 Tháng 5 trong Comparison bởi rayquaza3333 (7 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 1 Tháng 5 trong Comparison bởi phamhuy3x (4 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 10 Tháng 4 trong Comparison bởi anhthu1234 (303 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
1 góp ý
đã góp ý 13 Tháng 3 trong Comparison bởi ken (162 điểm)
1 góp ý
1 góp ý

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các bài viết trong chủ đề này.
...