ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.8k Bài viết

5k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

Task 1

The given graph provides information regarding how many university students in Canada graduated and data about whether they were females of males in the period between 1992 and 2007

In summary, the number of graduates had a noticable difference between girls and boys. Throughout the period, males had a tendency to increase broadly in line with females.

A closer look at the line graph reveals that the number of females constituted at approximately 100,000 students, followed by a minimal uplift at somewhere in the region of 105,000 students in 1995. The figure then was witnessed to grow slightly and peak at nearby 140,000 students subsequently in 2007.

Turning to male students, at the beginning of the period, the number of them made up at just above 70,000 students. Next, there was a substantial rise in this figure  as it jumped to just under 80,000 students in 1995, prior to taking off from approximately 78,000 students to roughly 100,000 students in 2007.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Bạn viết hay quá nhưng có 2 lỗi:

The given graph provides information regarding how many university students in Canada graduated and data about whether they were females of males in the period between 1992 and 2007

In summary, the number of graduates had a noticeable difference between girls and boys. Throughout the period, males tended to increase broadly in line with females.

A closer look at the line graph reveals that the number of females constituted at approximately 100,000 students, followed by a minimal uplift at somewhere in the region of 105,000 students in 1995. The figure then was witnessed to grow slightly and peak at nearby 140,000 students subsequently in 2007.

Turning to male students, at the beginning of the period, the number of them made up at just above 70,000 students. Next, there was a substantial rise in this figure as it jumped to just under 80,000 students in 1995, prior to taking off from approximately 78,000 students to roughly 100,000 students in 2007.

Band:8.6

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (158 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

2 Góp ý
...