ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.7k Bài viết

4.9k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

https://images.app.goo.gl/Cww2BJM49Bxg6XkKA

  The line chart illustrates the percentage of the senior citizens who are 65 years old and over in USA, Sweden and Japan from 1940 to 2040 in 20-year intervals.

      Overall,  the proportions of people at the age of 65 and over of the three countries are predicted to increase.  Additionally, it is also worth pointing out that the figure for Japan will surpass the others despite of its fewer percentage in the early 40s.

       A quick glance at the chart reveals that at the beginning of the period, people who are 65 and over accounted for 5%, 6% and 8% in Japan,  Sweden and USA respectively. In 1960, the quantities of Sweden an USA went up slightly to 10%. Showing a contradictory pattern,  that of Japan experienced a decrease to 3% simultaneously . In addition, between 1960 and 2000, there were dramatic fluctuations in the percentages of people aged 65 and over of Sweden and USA whilst the figure of Japan went through a period of stability, before recovering to over 5% in 2000.

         Turning to the other sets of data,  in the next 20 years,  in comparison with the proportion of people at the age of 65 and over in Japan,  which has witnessed a significant growth by around 5%, the quantities of Sweden and USA has continued to fluctuate. At the end of the period, it is foreseen  that there will be 27%, 25% and 23% of people aged 65 and over in Japan,  Sweden and USA respectively.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (-6 điểm)
đã tag lại bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...