ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

heartThis is my essay after typing for about 20mins. Hope you guys read and help me find and check mistakes in this and give a point test.  Thank you for your help !!!heart

 

Many people think that the current system high schools for the gifted should not be maintained because that may promote unhealthy competitions or unnecessary stress among students, but others do not agree. Personally, this kind of education system should be maintained because of bringing advantages to both students and society

To begin with, specialized high schools take part in not only developing not only students' brains and physical health. To enter specialized high schools, students have to take such difficult entrance examinations. So, these high schools include good students from all districts. As a result, students in specialized high schools have great opportunity to communicate wwith excellent students, have chance to learn experience from their classmates. High schools for the gifted also provide experienced teachers, help students study scientifically and easily reach the prizes of all national and international contests. Besides, specialized high schools have suitable equipment and space for students to train their bodies in spare time. As I have mentioned. studying at specialized high schools helps student develope overall, including brains and physical health.

The other undeniable thing is that specialized high schools contribute to improving our society. As you know, this kind of school is considered as good places for training excellent persons. In the near future, these people graduate from high schools and show their talents to develope nation's conomy. Or  when finish high schools, they go to studying abroad and then bring the experience they have learnt to enhance the country's economy. As a result, the country becomes stronger and living standard also increase.

Taking everything into consideration, I can say that specialized high schools are the best studying environment. In the modern society as todays, students should try hard to be entered high-quality scholl.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Many people think that the current system high schools for the gifted should not be maintained because that may promote unhealthy competitions or unnecessary stress among students, but others do not agree. Personally, this kind of education system should be maintained (repeated => the government should bolster this kind of education systembecause of bringing advantages since it yields a range of advantages to both students and society.

To begin with, specialized high schools take part in not only developing not only students' brains and but also physical health. To enter specialized high schools, students have to take (repeated => excel in) such difficult entrance examinations in an attempt to be able to enter gifted high schools. So, since these high schools include good (overused => exceptional) students from all districts. As a result, students in specialized high schools (repeated => magnet schoolshave opportunities to communicate with excellent students, have chance to or to learn experience from their classmates. Highschools for the gifted also provide experienced teachers, help students study scientifically, and easily (overused => competently) reach the prizes of all national and international contests. Besides, specialized high schools have suitable equipment and space for students to train their bodies in their spare time. As I have mentioned, studying at specialized high schools helps students develope overall, including brains and physical health.

The other undeniable thing is that specialized high schools contribute to improving our society. As you know, this kind of school is considered as good (overused => proper) places for training excellent persons(individuals). In the near future(wordy => Shortly), these people will graduate from high schools and show their talents to develope the national economy. Or when they finish high schools(repeated => their academic years), they would go to studying abroad and then bring the experiences they have learnt to enhance the country's economy. As a result, the country(repeated => their nations) become stronger(overused => more prosperous) as well as increase residents' living standards.

Taking everything into consideration, I can say that specialized high schools are the best studying environment. In this modern society, as todays, students should try hard to be entered make an entrance into high-quality schools.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (22 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...