ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.7k Bài viết

4.9k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

http://chuawritingmienphi.com/?qa=blob&qa_blobid=12494581556403754821

 

The data sources clearly communicate the quantity of electricity generated and utilized by the 10 highest-ranking countries in 2014.

It is patently obvious that China was more prominent than the remaining states in terms of both electricity output and demand, followed closely by the United States. Furthermore, Germany was the only state in which electricity consumption exceeded production.

As for the electric power manufacture, China was the world’s leading energy generator, which was over 1299 kWh higher than electricity created by the US. In comparison with electricity usage in both nations, the use was lower by a small disparity, roughly 76 kWh with China and 233 kWh with the USA, respectively.

Regarding the remaining countries, there was a similarity between the amount of electricity produced as well as expended in Russia, approximately 1000 kWh. Following by Japan and India, with the power consumption of 856.7 kWh and 698.8 kWh in turn. Canada, France, Brazil, Germany, and the Republic of Korea consumed less than 500 kWh of electricity, with the Republic of Korea having the least utilization of 449.5 kWh. The supply of power in all nations was greater than the consumption except in Germany, which manufactured 526.6 kWh and used 582.5 kWh.

 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (5 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

did not find errors in your text

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (355 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...