ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.2k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

Are famous people treated unfairly by the media? Should they be given more privacy, or is the price of their fame an invastion into their private life?

In today’s modern, the media has rapidly evolved over the past years, the influence of the media on the way media companies do business. Although, celebrities worry about their private will be violated by the media, celebrities’ private is at stake need to care by media.

First, the media of many companies forming a diversity of opinions. Although, having some information is not clear, one will not impinge on celebrities. Many abundant information and quite objective from different companies will be protected true information of themselves. Second, celebrities’ private will be protected by law from media companies. Therefore, media companies will not be motivated to engage in bad behaviors against celebrities or to make suffering celebrities such as creating fake news.

In addition, celebrities and public attention are directly correlation. Celebrities should understand they will be paid extra attention by their fan or public society. Those will protect celebrities to exit fake news. In fact, there are some additions by public society, celebrities should have even responsibility into their private such as maintain private’s value, which effect on their belief. Therefore, they should not be angry if the media is doing its job or celebrities are badly making their value.

In conclusion, celebrities are treated fairly by the media. Understanding that celebrities’ responsibility is higher, one can find a common ground.

( Mọi người chữa bài giúp em với ạ. Em cảm ơn nhiều ạ.)
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

1. You wrote: ...ivacy, or is the price of their fame an invastion into their private life? In today’s mo...

Feedback: Possible spelling mistake found

Error type: Possible Typo

Suggestion: invasion

 

2. You wrote: ...on the way media companies do business. Although, celebrities worry about their private w...

Feedback: Do not put a comma after the "although".

Error type: Punctuation error

Suggestion: Although

 

3. You wrote: ...panies forming a diversity of opinions. Although, having some information is not clear, o...

Feedback: Do not put a comma after the "although".

Error type: Punctuation error

Suggestion: Although

 

4. You wrote: ...s. Although, having some information is not clear, one will not impinge on celebrities. M...

Feedback: Instead of "not clear', try "vague", "ambiguous".

Error type: Negative phrasing error

Suggestion: vague, ambiguous

 

5. You wrote: ...r, one will not impinge on celebrities. Many abundant information and quite objective from different comp...

Feedback: There is an agreement error here. The noun information seems to be uncountable; consider using: "much abundant information", "a good deal of abundant information".

Error type: Adverb Word order

Suggestion: Much abundant information, A good deal of abundant information

 

6. You wrote: ..., they should not be angry if the media is doing its job or celebrities are badly ...

Feedback: If your subject "the media" is plural, you need a third person plural verb "are". (va99)

Error type: Verb agreement error

Suggestion: are

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (355 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...