ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.2k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

 

 

image

The diagram depicts how to clone sheep embryos from two female sheeps and the way materials are handled in order for the process to occur.


Overall, it is clear that there are seven primary stages in the production of cloned sheep, starting with collecting samples of both female sheeps, to when baby lambs are born by their foster mother. 


The process begins with taking body cell from sheep A and extracting DNA out of it, while Sheep B had its egg cell collected, after which the nucleus is removed, ready to merge with the DNA from sheep A to form embryo.


The two samples then undergone a fusion process. Once the fused cell has fully developed into embryo, it is subsequently put in the uterus of sheep C - mother sheep that is fostered. The product of the process are baby lambs which are clones of sheep A.

 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Process bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

 

The diagram depicts how to clone sheep embryos from two female sheeps and the way materials are handled in order for the process to occur. =>>>The diagram depicts how to clone sheep embryos from two female sheeps and the way materials are handled for the process to occur.

 

 

Overall, it is clear that there are seven primary stages in the production of cloned sheep, starting with collecting samples of both female sheep, to when baby lambs are born by their foster mother.

The process begins with taking body cells from sheep A and extracting DNA out of it, while Sheep B had its egg cell collected, after which the nucleus is removed, ready to merge with the DNA from sheep A to create the embryo.

The two samples then underwent a fusion process. Once the fused cell has fully developed into an embryo, it is subsequently put in the uterus of sheep C - mother sheep that is fostered. The product of the process is baby lambs which are clones of sheep A.

 

Overall, it is clear that there are seven primary stages in the production of cloned sheep, starting with collecting samples of both female sheeps, to when baby lambs are born by their foster mother. 


Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (8 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...