ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

To most of students who have just completed high school, universities or coleges are the next important target to pursue. From my point of view, there are numerous reasons why people want to attend university.

 First of all, pupils desire the best chances to get a good job. It is undeniable that big and famous companies often require expert and proficient staffs. And a degree or certification, which proves owner's ability, of course offers more oppotunities. the higher level of understandings you have, the higher quality of the job you can get. Secondly, students will gain more experiences. Participating in college means that we are coming in for a different circumstance. By dealing with the realistic problems, people can enhace their own soft skills and obtain acquaintance with practicable troubles in the future. Last but not least, that under graduates follow higher education is to want to improve their knowledge. Academies especially reputable ones always contain standard lecturers with specialized education systems. Students will be given intensive lessons during college course.

 In conclusion, three reasons above are the most fundermantal and common motivations for people who want to pass into university.In my opinion, it is essential for under graduate to join a university for better future life. (209 words)
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

1. You wrote: To most of students who have just completed high school, un...

Feedback: After 'most of', you should use 'the' ("most of the students") or simply say "most students".

Error type: Article not needed error

Suggestion: most of the students, most students

 

2. You wrote: ... completed high school, universities or coleges are the next important target to pursue...

Feedback: Possible spelling mistake found

Error type: Possible Typo

Suggestion: colleges

 

3. You wrote: ...a degree or certification, which proves owner's ability, of course offers more oppotu...

Feedback: An article is missing before this countable noun. Use a plural form "owners" or add an article to the singular form. "an owner", "the owner".

Error type: Article and uncountable noun error

Suggestion: owners, an owner, the owner

 

4. You wrote: ... owner's ability, of course offers more oppotunities. the higher level of understandings you...

Feedback: Possible spelling mistake found

Error type: Possible Typo

Suggestion: opportunities

6. You wrote: ...of course offers more oppotunities. the higher level of understandings you have, the h...

Feedback: Use a superlative. Check it: "the highest".

Error type: Adjective form error

Suggestion: the highest

 

7. You wrote: ...r level of understandings you have, the higher quality of the job you can get. Secondl...

Feedback: Use a superlative. Check it: "the highest".

Error type: Adjective form error

Suggestion: the highest

 

8. You wrote: ...with the realistic problems, people can enhace their own soft skills and obtain acquai...

Feedback: Possible spelling mistake found

Error type: Possible Typo

Suggestion: enhance

 

9. You wrote: ...usion, three reasons above are the most fundermantal and common motivations for people who w...

Feedback: Possible spelling mistake found

Error type: Possible Typo

Suggestion: fundamental

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (355 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...