ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.2k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

Choosing a job is an important thing in life. Many people think that the young generation
should have the right to choose their own jobs while some others claim that it is better
when parents decide jobs for their offspring. In this essay, I would like to take these views
under consideration and provide my personal opinion.

There are certain reasons why young people should decide their career. The first reason is
that the youth should be allowed to follow their passion; therefore, they can maximize
their job performance. For example, when people love children and desire to pursue the
teaching career, they should follow their passion because they can get great and
satisfactory achievements in the job and never have a feeling of regret. In addition, no one
but young people can understand their own strengths and weaknesses and they can avoid
risks and failures. In particular, a person who is afraid of blood will never choose to be a
doctor or a person with a fear of heights will never decide to become a flight attendant.

On the other hand, there are also some reasons why parents should choose jobs for their
beloved children. One of the major causes is that successful parents tend to encourage
their offspring to follow in their footsteps to earn successes. It is because they are
experienced in life and they do not want their children to take risks. They want their
children to have a bright future and get the best results in their career. One more reason is
that some parents can help children to shorten their way to success thanks to their
financial capacity and relationships. They can provide their sons or daughters with
sufficient fund to start up a business or widen the network of customers.

In conclusion, although there are certain benefits when parents decide the jobs for
children, this move also brings about several drawbacks because children will never
become independent and stand on their feet. In my opinion, the young generation had
better do what they love to become more mature and independent.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

You wrote: ...iews under consideration and provide my personal opinion. There are certain reasons why young p...

Feedback: Use simply "opinion".

Error type: Redundant Phrase error

Suggestion: opinion

 

2. You wrote: ... can understand their own strengths and weaknesses and they can avoid risks and failures. In p...

Feedback: Use a comma before "and" if it connects two independent clauses (unless they are closely connected and short).

Error type: Punctuation error

Suggestion: weaknesses, and

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (355 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...