ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.7k Bài viết

4.9k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

 

The graph below shows the consumption of fish and different kinds of meat in a European country between 1979 and 2004.

Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

       The line graph illustrates how people in a European country consumed fish and different kinds of meat over a 25-year period since 1979.

       At the first glance, it is clear that despite being the most consumed meat in 1979, beef's dominant position was taken by chicken at the end of the period. Concerning listed kinds of meat, an increase was only recorded in the amount of chicken consumed.

       In terms of the year 1979, the weekly consumption of beef was roughly 220 grams, four times as high as that of fish. The amount of beef consumed expierienced a quick drop to 120 grams per week despite having reached the peak of just under 250 grams per week by 1984. As for fish, its figure fluctuated mildly around 50 grams per week, making it the last prefered kind of meat in that country.

        Regarding chicken, the year 2004 saw a rapid growth in the weekly consumption of it from slightly under 150 grams in 1979 to 250 grams although this figure fluctuated wildly throughout the period. In contrast, the figure for lamb drop significantly from 150 grams and bottomed out at around 50 grams per week in 1999. In 2004, people in this European country consumed about 60 grams of lamb per week, almost 200 grams lower than that of chicken.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (2 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
bài viết khá tốt, mạch lạc, nhưng thay vì dùng consume bạn có thể dùng những synonyms khác như expend chẳng hạn.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (13 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...