ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

98.8k thành viên

Topic: Some people maintain that universities should contribute the same amount of resources to their students’ sports activities as they do to their libraries. Do you agree or disagree with this notion? Why or why not?

 

Physical exercises are as significant as academic education. There is some debate as to whether the same amount of money should be spent on sporting facilities as that is spent on libraries. In my opinion, I strongly agree that elements improving students’ both physical and mental health such as sports activities must be a priority for two major reasons.

The primary reason is that a healthy mind must be supported by a healthy body. As university students are at the very first stage of adulthood, they probably have a high tendency for getting mental disorders that cause distress or impairment of personal functioning. Doing physical exercises is one of the best ways to relax and get away from the immense pressure of studies. It is also beneficial for students to spend their leisure time participating in physical games, rather than the virtual ones, due to the fact that extensive viewing of the game screen can lead to eye discomfort and irritation.

The following reason is that investment in sporting facilities can be greatly money-saving in the long term. Without the existence of physical workout, students might face several health problems, making it a serious issue in numerous countries. Because in the nations where health care is paid by the government, this problem can be an extremely heavy burden. With the money saved, universities can utilize the budget to organize the maintenance of educational facilities such as classrooms, libraries or laboratories in the future. 

To conclude, sports activities and academic education have the same effect on student performance. Therefore, I am strongly inclined to the opinion that universities should be responsible for taking care of sporting facilities as much as libraries.

 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...