ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

Nowadays, teenagers like using the internet for many reasons. Firstly, the internet is a very fast and convenient way for teenagers to get many information about: education, entertainment...Secondly, of all free time activities, chatting with friends on the internet is the most popular activity teenagers like doing. However, there are some disadvantages of using the internet. For example, internet can distract teenagers from studying because of many interesting games. Besides, if teenagers always use the internet to find the answer, it can make them more passive and making teenagers lazy to thing. Let's reduce to use the internet and reading more books.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Nowadays, teenagers like using the internet for many reasons. Firstly, the internet is a very fast and convenient way for teenagers to get many  a variety of useful  information about such as : education, entertainment, healthy lifestyle...Secondly, of all free time activities, chatting with friends on the internet is the most popular activity teenagers like doing. However, there are some disadvantages of using the internet which can be inevitable. For example, internet can distract teenagers from studying because of many interesting games. Besides, if teenagers always use the internet to find the answer for the difficult assignments , they may become passive thinkers and lose the creative thinking which are really important in this contemporary life.it can make them more passive and making teenagers lazy to thing. Let's reduce to use the internet and reading more books. Therefore, there is a need for teenagers to use less internet and start to read more books.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (19 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 4 Tháng 12, 2018 trong Other bởi huyenhan2468 (0 điểm)
...