ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

Some people claim that not enough of the waste from homes is recycled. They say that the only way to increase recycling is for governments to make it a legal requirement.

To what extent do you think laws are needed to make people recycle more of their waste?

It is true for many people that the amount of household rubbishes reused is insignificant. They hold a strong believe that authorities need to come up with a forceful legislation in order to rise the rate of recycling. In my own point of view, I agree that trashes from accommodation is not enough and there are many useful regulations should be taken into account by the government.

On the one hand, the minor amount of garbages from homes recycled can be caused by various factors. Firstly, as there are not enough recycled rubbish bins on streets, redundant materials from household are not classified into recycled and non-recycled ones. Therefore, in spite of the fact that trash from houses, apartments can be remarkable, only small amount of it is reused. In addition, many people do not have eco-friendly habits such as recycling, saving energy, they do not pay much attention to sort their trash.

On the other hand, government should establish useful laws to make more waste from homes recycled. Initially, the authorities should put more recycling bins or hire more manual workers in order to classify trash. By this way, rubbish from household can be reused more efficiently. For example, every redundant material in Singapore accommodations are classified, thus Singapore is among top energy-efficient countries. Secondly, more campaigns need to be developed by the government to encourage citizens in recycling. Therefore, more people can have good awareness of the environment. Lastly, it is crucial for the government to establish a legal regulation for householders to separate disposals into two different bins. People who against this law might be fined with a great amount of money. As a result, the improved behavior of citizens might lead to a fresh and clean environment for everyone.

In conclusion, while there are not enough of waste in accommodation recycled, it is crucial for the government to come up with a strict legislation to increase the reuse of disposals.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Problem-Solution bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

+1 phiếu

Điểm cộng: Ngôn ngữ khá mạch lạc và linh hoạt.

Điểm trừ: Còn bị lạc đề và viết đoạn chưa có cohesion tốt. Cần học nhiều về collocation và luyện tập thêm ngữ pháp nữa nhé. 

It is true for many people that the amount of household rubbish reused is insignificant. They hold a strong belief that authorities need to come up with a forceful legislation in order to increase the amount of recycled items. In my own point of view, I agree that domestic refuse is not enough and many useful regulations should be taken into account by the government.

Lạc đề: Lý do nhiều rác không được recycled không cần thiết được nhắc đến trong bài.

On the one hand, the minor amount of garbage from homes recycled can be caused by various factors. Firstly, as there are not enough recycled rubbish bins on streets, redundant materials from household are not classified into recycled and non-recycled ones. Therefore, in spite of the accumulating amount of daily household rubbish, only small amount of it is reused. In addition, many people do not have eco-friendly habits such as recycling, saving energy, and they do not pay much attention to sorting their trash.

Câu topic sentence không được bổ trợ tốt bởi các câu sau vì câu topic chỉ tập trung về Law trong khi các câu sau lại nói sang các vấn đề khác.

On the other hand, government should enforce useful laws to make more waste from homes recycled. Initially, the authorities should put more recycling bins or hire more manual workers in order to classify trash. By this way, rubbish from household can be reused more efficiently. For example, every redundant material in Singapore accommodations are classified, thus Singapore is among top energy-efficient countries. Secondly, more campaigns need to be developed by the government to raise people’s awareness of the importance of recycling to the environment. Therefore, more people may be actively involved in recycling their waste. Lastly, it is crucial for the government to establish a legal regulation for householders to separate waste into two different bins. People violating this law might be heavily fined. As a result, the improved behavior of citizens might lead to a fresh and clean environment for everyone.

In conclusion, while there are not enough of waste from homes recycled, it is crucial for the government to come up with a strict legislation to increase the reuse of waste.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (20 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...