ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.2k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

As the demand for energy worldwide has increased, fossil fuel such coal, oil, or natural gas become the main source of developing country. The growth of exploiting natural resources leads to many kinds of issues such as environment or resource depletion. Using renewable power such as solar or wind should be encouraged because of their potential benefits. I firmly support this idea with many reasons, and will be addressed in this essay.

To begin with, there is no denying that the variety of fossil fuels is limited, especially coal and oil. While alternative source, which is renewable and unlimited over thousands of year in nature, can ensure for the stability in energy security and brings many benefits as well. To be specific, exploiting solar and wind generation can assist the nations, which are lacking of natural resources, import from others. Using the huge of renewable energy is the best way for saving government budged and diminishing fossil fuels dependence.

On the top of that, alternative energy suit for the environmentally friendly policy, especially reducing the amount of carbon dioxin, which release from many kinds of modern tools such as car or air-conditioner. While the exploitation of fossil fuels exhaust many kinds of fumes and damage directly to environment, renewable power ensure the balance ecosystems and human health. Replacing the fossil fuels by the alternative power, can assist the government in the goal of substantial development.

To sum up, alternative resources bring many potential in people’s live, it is the best replacement to be considered

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Advantages-Disadvantages bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

. You wrote: ...ed in this essay. To begin with, there is no denying that the variety of fossil fuels is lim...

Feedback: The verb "denying" is a stative verb and sometimes the progressive form is not correct. Try a simple form instead.

Error type: Verb aspect error

 

2. You wrote: ...ls is limited, especially coal and oil. While alternative source, which is renewable and unlimited over t...

Feedback: The article is missing before the noun: "an alternative source", "the alternative source". (ART024)

Error type: Article and uncountable noun error

Suggestion: An alternative source, The alternative source

 

3. You wrote: ...n assist the nations, which are lacking of natural resources, import from others. ...

Feedback: "Lack of" is possible, but you do not need the preposition "of" with "lacking." Remove it: "lacking natural" or "lack of natural".

Error type: Preposition not needed error

Suggestion: lacking natural, lack of natural

 

4. You wrote: ...al resources, import from others. Using the huge of renewable energy is the best way for sa...

Feedback: The phrase "the huge of" is not correct. Use a noun, not an adjective, between "the" and "of".

Error type: Adverb Word order

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (355 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...