ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.2k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

Nowadays, life is comfortable so most of people are bored anh too lazy with chores or some else think it is the job for wife. But that is absolutely wrong because the household chores are the duty for all everyone in family. So this is some reason we should share household chores.

First reason is that children can learn good skill and more reponsible. For example, they can wash dishes after meat or keep their bedroom always clean.

Final reason is that all member in family are happy. For example, when prople share household chores wingly, the burden is less and everyong can have more free time to relax.

in my opion, i think sharing household chores is very good and every family should do this
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Nowadays, life is comfortable so most of people are bored anh too lazy with chores or some else thinks it is the job for wife.women. (Chỗ này mình nghĩ dùng women hợp hơn, vì nó chỉ chung cho tất cả phụ nữ, còn nếu dùng wife thì có nghĩa là việc nhà dành cho vợ chứ không dành cho mẹ hay bà???) But that is absolutely wrong because the household chores are the duty for all everyone in the family. So this is some reason we should share household chores.

The First reason is that children can learn good skills and more responsible. For example, they can wash dishes after meat or keep their bedroom always clean.

The Final reason is that all member in of the family are happy. For example, when prople share household chores wingly, the burden is less and everyong can have more free time to relax.

in my opion, i think sharing household chores is very good and every family should do this

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (55 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 21 Tháng 8, 2019 trong Trend (Line) bởi Ngocnam2k (-3 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 15 Tháng 7, 2019 trong TOEFL bởi Tr.g (241 điểm)
...