ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.2k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

It has been common for quite a long time for children to watch television. However, there are both advantages and disadvantages of doing it. In this essay, I will discuss both sides of the argument before giving own opinion. The first obvious advantage is watching television could relax a child‘s mind. In many countries, especially in Asia, more and more parents often put their son or daughter under pressure to study hard, but their children are rarely allowed to outside to decrease stress levels. Thus, watching television is a good way for them to relax. For example, when they watch it with family, other members of their family can help them to solve some problems in school together, which will improve children’s mood. Moreover, a good hobby like watching television can help effectively prepare a child for the interesting world of study. Today, we live in the era of globalisation, so we should search and learn about many things from any possible source. Television’s programmes are reliable sources which children can look for. For instance, in Vietnam, children between six and twelve could learn English or useful things from Disney channel, Natural Discovery or 3D Handmade. Therefore, we should encourage them to follow these programmes. However, television still has a lot of programs or movies which are unsuitable for children. For example, if a child watch a violent movie or adult’s film, their personality will be suffer from this. In conclusion, the decision of whether or not children should watch television depends on both pros and cons - it may be beneficial, but they should consider watching television with the above points in mind.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Discussion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

It has been common for quite a long time for children to watch television. However, there are both advantages and disadvantages of doing it. In this essay, I will discuss both sides of the argument before giving own opinion. The first obvious advantage is watching television could relax a child‘s mind. In many countries, especially in Asia, more and more parents often put their sons or daughters under pressure to study hard, but their children are rarely allowed to outside to decrease stress levels. Thus, watching television is a good way for them to relax. For example, when they watch it with their family, other members of their family can help them to solve some problems in school together, which will improve children’s mood. Moreover, a good hobby like watching television can help effectively prepare a child for the interesting world of studying. Today, we live in the area of globalisation, so we should search and learn about many things from any possible source. Television’s programmes are reliable sources which children can look for. For instance, in Vietnam,the children between six and twelve could learn English or useful things from Disney channel, Natural Discovery or 3D Handmade. Therefore, we should encourage them to follow these programmes. However, television still has a lot of programs or movies which are unsuitable to children. For example, if a child watch a violent movie or adult’s film, their personality will be suffer from this. In conclusion, the decision of whether or not children should watch television depends on both pros and cons - it may be beneficial, but they should consider watching television with the above points in mind.

 
 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (6 điểm)
+1 phiếu

Mình xin phép được sửa lại bài viết của bạn như sau:

[It has been common for quite a long time for children to watch television.]-câu này sẽ ổn hơn nếu chữa lại vậy] There has been a lot of discussion in the same way in the long period of time about watching TV of children. However, there are both advantages and disadvantages of doing it. [In this essay, I will discuss both sides of the argument before giving own opinion.- mình thích lập luận vậy] The first obvious advantage is watching television could [relax a child‘s mind.- mình sẽ upgrade cụm này nha] help children to alleviate stress effectively In many countries, especially in Asia, there are more and more parents often put their son or daughter under the pressure to study hard, beside that their children are rarely allowed to go outside to decrease stress levels. Thus, watching television is a (good) effective way for them to (relax) chill out. For example, when they watch with family, (members of their family) family members can help them to solve some problems in school together, which is a great way will improve children’s mood. Moreover, a good hobby like watching television can help effectively prepare a child for the interesting world of study. Today, we live in the era of globalisation, so we should search and learn about many things from any possible source. Television’s programmes are reliable sources which children can look for. For instance, in Vietnam, children between six and twelve could learn English or useful things from Disney channel, Natural Discovery or 3D Handmade. Therefore, we should encourage them to follow these programmes. However, television still has a lot of programs or movies which are unsuitable for children. For example, if a child watch a violent movie or adult’s film, their personality will be suffer from this. In conclusion, the decision of whether or not children should watch television depends on both pros and cons - it may be beneficial, but they should consider watching television with the above points in mind.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (105 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
...