ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

These days, more and more parents decide to let their children learn English since kindergarten to improve children’s knowledge. I really agree with this point for the following reasons. First and foremost, in this age, children can easily learn more things by natural, one of which is learning English. Since kindergarten, children’s brains might access to more information, like learning both mother tongue and other language. For instance, there are many types for children to learn it such as watching English, seeing the images, and so on. On the other hand, learning English since kindergarten is a good decision because English is common language and an important subject at school. Parents let their children learn English soon so as to have many skills for this language before going to school. Some people may react tbat this view point might make children not have much time for their childhood. In fact, many families let their kids learn English too much. This act is very harmful for them, less time for children spend on their activities. The best way is effectively both learning English and spending enough time for their children to others. In conclusion,  parents could their children learn English since kindergarten with suitable ways.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (21 điểm)
sửa nội dung bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

1. You wrote: ...n, like learning both mother tongue and other language. For instance, there are many types for...

Feedback: You either need to use the word "another" or the plural form "languages." Revise: "another language" or "other languages".

Error type: Number agreement error

Suggestion: another language, other languages

 

2. You wrote: ...s let their children learn English soon so as to have many skills for this language befo...

Feedback: 'So as to' expresses purpose and is used in formal texts. Consider using "to"

Error type: Redundant Phrases

Suggestion: to

 

3. You wrote: ... going to school. Some people may react tbat this view point might make children not...

-->that

 

4. You wrote: ...ities. The best way is effectively both learning English and spending enough time for th...

Feedback: The word "both" is used to refer to two people or things together. Therefore, you should use a plural. Revise: "both learnings".

Error type: Plural error

Suggestion: both learnings

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (355 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...