ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

I’m going to talk about “Road to Mount Olympia”, one of my favorite TV shows ever. This is a program for grade 11 students.The show Road to Mount Olympia was first broadcast on March 21, 1999 on VTV3. There are 4 rounds in this show. The monthly contest is a competiton for 4 students of which 3 students win the first prize for 3 weeks in a month and one student has the second place in 3 weekly contests. Then 3 students won the first prize for 3 months and 1 students won the second palace in 3 montly contest will participate in quarter contest. Finally 4 students won the first prize in 4 quarters take part in final contest. The student with the highest score in final contest is a winner. The winner will receive 35000 USD and a schoolarship to study at a Australia university. The entire show is a sea of knowledge.  This program can not only deepen and widen our knowledge but also help us develop thinking ability.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

+3 phiếu

Bạn nên làm rõ chương trình 'widen and develop our ability' như thế nào bằng cách viết thêm vd như các loại câu hỏi liên quan đến  các môn học, câu hỏi đòi hỏi phải suy nghĩ logic, buộc thí sinh phải có kiến thức đầy đủ về các môn chứ không phải 1 môn, các kiến thức ngoài sách vở v.v.... Ở đây bạn chỉ viết về cách các thí sinh tham gia ntn thôi.

I’m going to talk about “Road to Mount Olympia”, one of my favorite TV shows ever. This is a program for grade 11 students.The show Road to Mount Olympia was first broadcast on March 21, 1999 on VTV3. There are 4 rounds in this show. The monthly contest is a competiton for 4 students of which 3 students win the first prize for 3 weeks in a month and one student has the second place in 3 weekly contests. Then 3 students won the first prize for 3 months and 1 students won the second palace in 3 montly contests will participate in the quarter contest. Finally 4 students won the first prize in 4 quarters take part in the  final contest. The student with the highest score in the final contest is a winner. The winner will receive 35000 USD and a schoolarship to study at an Australia university. The entire show is a sea of knowledge.  This program can not only deepens and widens our knowledge but also helps us develop thinking ability.

 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (55 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...