ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

IELTS WRITING TASK 2: The tradition of families getting together to eat meals is disappearing. What are the reasons? What are the impacts?

It is true that the custom of families having meals together is on the verge of disappearing. There are a number of reasons behind this phenomenon and there are several significant impacts on family bonding.

That people do not have a tendency to have a meal at home can be attributed to two primary reasons. One reason is that they have a hectic work and study schedule. Having fast food is a better choice for them because it is easily- found and affordable. A meal near working space is suitable for them to continue working whenever they want. Furthermore, many people tend to eat out with friends. They prefer having fun and enjoy delicious food in a restaurant to having meals with parents .

As a consequence, several related problems can be anticipated. From the perspective of the family, in Vietnamese culture, family meal is considered important, it is time for a family to gather. If you do not have meals with other members for a long time, it will result in a weaker family bond. From the perspective of nutrition, eating out regularly or eating a lot of fast food do harm for your health due to the fact that fast food is high- processed. While meals at home are clean and green providing sufficient vitamins and minerals to build a strong immune system for family members

 

In conclusion, it is clear that there are myriad reasons for the decline in family meals and the effects are negative.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

There are a number of reasons -> there is a number of...

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (7 điểm)

Sr, mình sửa lại do nãy đọc chưa kĩ: There are a number of reasons behind this phenomenon and there are several significant impacts on family bonding -> There are some reasons behind this phenomenon, which make several significant impacts on family bonding.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...