ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

The graph below gives information on households with a regular use of car in great Britain from 1971 to 2007

Picture 1

 

The line chart illustrates the proportion of regular use of car in each household in Great Britain over the period of 37 years, from 1971 to 2007

                 Generally speaking, it could be observed from the provided graph that the number of car owners increased continuously during the period. While the number of Britain households without car underwent a significant decline, the households own one, two, three or more car followed an upward trend.

                   In particular, the year 1971 witnessed almost half of British households didn’t have regular use of car. Around 49% people who didn’t use car and almost 44% of households had one car, but only about 7% had two cars. It was a small number of families which owned three or more cars they just took up around 1% of households in this category

                   The one-car household was the most common type during 37 years. The percentage of one –car owners remained stable till the end of period. It is noticeable that the was a significant change in the proportion of households which had no car. It fell steadily around 25%, from 49% to 24% in 2007. In contract, the proportion of two-car household increased dramatically, reached about 26% at the end of period, whereas the number of families had three or more cars rose to 6%.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

1 góp ý

+1 phiếu
 
góp ý hay nhất
theo mình overall thì không nên viết generally speaking và b nên thay bằng Looking at the chart in more detail nhé ^^ thấy generally speaking mình hay dùng trong văn nói hơn.

-didn't = did not nhé wri k đc viết tắt

đoạn cuối fell phải chia quá khứ bạn nhé và by contrast hoặc in contrast chứ k phải contract nha ^^

theo mình bạn cũng nên cho thêm mấy cấu trúc như reach the peak hay reach the highest/ lowest point để bài linh hoạt cấu trúc vào có điểm nhấn nhé

chúc bạn học tốt ^^
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (13 điểm)
được bầu chọn là bài viết hay nhất bởi

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...