ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

Perhaps no subject in contemporary society is as debatable as the matter of using domestic food or international food. Some people argue that using locally produced food is beneficial for the environment and the economy and I do agree with this opinion.

On the one hand, consuming internationally produced food is beneficial in somehow. From the economical perspective, using overseas food helps to reduce the monopoly and increase the quality of products within a country. For instance, in order to satisfy Vietnamese consumers and compete to international companies, a large number of local businesses are now trying to enhance their service and product quality as well.

On the other hand, apart from the practical advantages expressed above I believe that the benefits of using domestic food outweigh the contrary. First of all, shipping food overseas leads to a harmful affection on the environment. Because of the process of transporting abroad, people use many vehicles such as airplanes, containers, etc which producing a lot of carbon dioxin to the environment. This can cause heavier air pollution and damage folk's health. Secondly, from the economical perspective, using internationally produced food can be the culprit of threatening diseases. Because of the long journey oversea and the undisciplined control of customs. Many products can not be ensured about its quality and somehow itself create some harmful chemical ingredients. Many bad visions can happen if people, unfortunately, use these detrimental goods.

In conclusion, it seems to me that consuming food shipped from far away is not as economically and eco-friendly as using local food.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Advantages-Disadvantages bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
Câu mở đầu đoạn 3: On the other hand, apart from the practical advantages expressed above I believe that the benefits of using domestic food outweigh the contrary
 

Đề bài yêu cầu so lợi ích và tác hại của việc ăn đồ ăn địa phương (eating local food), chứ không phải là so lợi ích của việc dùng đồ ăn nước ngoài với đồ ăn trong nước / địa phương.

=> Bài làm bị off-topic
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (44 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...