ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

Global warming has long been a vital issue of the world; therefore actions from global citizens, especially from students- the young generation- are urgently needed, even if such methods involve quitting school to go on climate strike according to two following arguments. First of all, quitting school is the most efficient way that makes medias and politicians pay their interest into environmental problems. As politicians did not take any steps further than promises to a prospective illustration of environmental problems solutions, teenagers feel insecure about their future and they refuse to trust politician's policies. By skipping classes and going on climate strikes, students put pressure onto the government and soon their protest and proposals will be taken seriously. Second of all, choosing climate strikes instead of school is not throwing away student's future, in fact, it is the key message they want to demonstrate. They understand that education plays an crucial role to the world's future, so they risk  abandoning it to be heard by the community. Self harm perhaps is the strongest way to emphasize today's environment conditions ; if there were anything else more significant than the future generation, it must be climate change. In this way, it urges adults to act and involve young people into the global conversation. In brief, students should be encouraged to fight against global warming with such effective methods include quitting school to go on climate strikes.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

+1 phiếu

Global warming has long been a vital issue of the world; therefore actions from global citizens, especially from students- the young generation- are urgently needed, even if such methods involve quitting school to go on climate strike according to two following arguments. First of all, quitting school is the most efficient way that makes medias media and politicians pay their interest into pay attention/attract to environmental problems. As politicians did not take any steps further more than promises trên hiện tại - quá khứ mà đây hiện tại??? to a prospective illustration of environmental problems solutions, teenagers feel insecure about their future and they refuse to trust politician's policies. By skipping classes and going on climate strikes, students put pressure onto the government and soon their protest and proposals will be taken seriously. Second of all thường thì first of all chứ second thì k,( choosing climate strikes instead of school is not throwing away student's future, in fact, it is the key message they want to demonstrate. They understand that education plays an crucial role to the world's future, so they risk  abandoning it to be heard by the community. Self harm perhaps is the strongest way to emphasize today's environment conditions ; if there were anything else more significant than the future generation, it must be climate change) mình vẫn chưa hiểu đoạn này diễn đạt ý gì và mạch lạc?? . In this way, it urges adults to act and involve young people into the global conversation. In brief, students should be encouraged to fight against global warming with such effective methods include quitting school to go on climate strikes.bị lặp nhiều chưa có nhiều từ nối giữa các câu

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (10 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
...