ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

98.6k thành viên

I am born and live in the countryside . So, I always wish that I can live in the city. For me, life in the city is so interesting and morden. Firstly, in the city, there are many beautiful views such as park, zoo, cinema, theater, supermarket,restaurant,... Secondly, the weather is quite good. it has 4 seasons: spring is warm, summer is hot, fall is cool and winter is cold. Thirdly, people in the city are active, creative, generous. Finally, in the city has many delicous and fresh food. Besides, it also has disadvantages. People in the city is very busy with their work. The food is too expensive for people comr from countryside. Especially, air in the city is becoming polluted and polluted. In there, there are many factories, public places and many people. In short, life in the city has both advantages and disadvantages but I still wwant to live in there
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

+1 phiếu

I am born and live in the countryside . So, I always wish that I can live in the city. For me, life in the city is so interesting and morden. Firstly, in the city, there are many beautiful views attractions such as park, zoo, cinema, theater, supermarket,restaurant,... Secondly, the weather is quite good. it has 4 seasons: spring is warm, summer is hot, fall is cool and winter is cold. Thirdly, people in the city are active  energetic , creative, generous. Finally, in the city, has  there are many delicous and fresh food. Besides, it also has disadvantages. People in the city is very busy with their work. The food is too expensive for people come from countryside . Especially, air in the city is becoming polluted and polluted. In city, there are many factories, public places and many people. In short, life in the city has both advantages and disadvantages but I still want to live in there

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (29 điểm)
+1 phiếu
I was born and lived... mình nghĩ vậy chứ!!

There are many beautiful places thì hợp lí hơn

Cái ý thứ hai thì sai!! ở nông thôn và thành thị thì thời tiết như nhau
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (20 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 23 Tháng 6, 2019 trong Other bởi porcupine1606 (0 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 17 Tháng 10, 2018 trong Other bởi lhloli2502 (0 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 16 Tháng 12, 2016 trong Other bởi Soulwind (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 7 Tháng 4, 2018 trong Other bởi Anhluong (5 điểm)
...