ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

98.8k thành viên

You want to be a friendly neighbors, first impression is very important. First, finding a good opportunity to meet your neighbors. You regular go out and meet people. It also gives the neighborhood and that you're open to meeting others who live there. Say hello if the opportunity arises. If you happen to see one in a neighbor store or restaurant, go over and say hello, there are great opportunities to connect with your neighbors. Second is talking to your neighbors. If you happen to meet your neighbor, start the conversation and be friendly. You ask them some questions about the weather today or about the clothes they are wearing. It's the way to help you leave a good impression. The relationship will be better when you leave good impression with your neighbor.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

If You want to be a friendly neighbors, the first impression is very important. First Firstly hoặ First of all, finding a good opportunity is the way to meet your neighbors. You regular should go out hang out and meet people regularly. It also gives the neighborhood and that you're open to meeting others who live there. chỗ này cứ bị lủng củng Say hello if the opportunity arises. If you happen to see one in a neighbor store or restaurant, go over and say hello, there are great opportunities to connect with your neighbors. Second is talking to your neighbors. If you happen to meet your neighbor, start the conversation and be friendly. kiểu bị lặp ý nhau You ask them some questions about the weather today or about the clothes they are wearing. It's the way to help you leave a good impression impress others. The relationship will be better when you leave good impression with your neighborlặp và bài viết chưa có bố cục rõ ràng mở thân kết, chưa có nhiều từ nối và còn lủng củng

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (10 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...